Uw Privacy

Uw Privacy
Uw privacy is belangrijk. Daarom leggen wij op deze pagina uit wat voor informatie wij wel en niet verzamelen op deze website.

Advertenties en cookies
Het is mogelijk dat u Google advertenties ziet op StopMetTandenknarsen.nl. Google publiceert advertenties op StopMetTandenknarsen.nl met behulp van cookies. Hiermee kan Google advertenties aan bezoekers laten zien die gebaseerd zijn op hun eerdere bezoeken aan StopMetTandenknarsen.nl en andere websites.

Als u de cookies van Google niet wilt accepteren, kunt u de optie om cookies te accepteren uitschakelen in uw browser. U kunt ook uw instellingen aanpassen op http://www.google.com/privacy_ads.html.

Andere adverteerders of advertentienetwerken van derden kunnen ook cookies gebruiken om bezoeken van StopMetTandenknarsen.nl bij te houden, om bijvoorbeeld de effectiviteit van advertenties te meten. StopMetTandenknarsen.nl heeft geen toegang toe of controle over deze cookies die adverteerders gebruiken.

Persoonlijke informatie
Wanneer u StopMetTandenknarsen.nl bezoekt, logt de analytics software die wij gebruiken uw IPadres, samen met de datum en tijd van het bezoek. Deze informatie wordt alleen gebruikt om algemene bezoekersgegevens te bewaren, demografische informatie te verzamelen en trends te analyseren, en wordt nooit gekoppeld aan uw persoonlijke identiteit.

Contact
Als u contact met ons zoekt omdat u een vraag of opmerking heeft, kan het voorkomen dat wij uw vraag of opmerking gebruiken voor een bericht op StopMetTandenknarsen.nl. Hiervoor vragen wij altijd eerst uw toestemming. Ook vermelden wij hierbij alleen uw voornaam, of een fictieve voornaam.