Disclaimer

Medische disclaimer

De website StopMetTandenknarsen.nl geeft algemene informatie over tandenknarsen en middelen om het gebit te beschermen tegen de gevolgen van knarsen. De hier gegeven informatie is zeker geen vervanging voor medische of tandheelkundige zorg.

De informatie op deze website is ook niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals tandartsen, (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische, tandtechnische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan deze informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

Links naar andere websites

Op StopMetTandenknarsen.nl bieden wij links aan naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, veiligheid of privacybepalingen van deze websites.